Regelmatig publiceer ik waardevolle tips en inzichten om uw verzuimkosten te verlagen.
Wilt u als eerste op de hoogte zijn? Schrijft u zich dan in voor de Verzuimtips van Wijzer in Verzuim.
Als bonus krijgt u het e-boek 8 zekere redenen voor een loonsanctie cadeau.

Het copyright van de Verzuimtips berust bij Wijzer in Verzuim. Wilt u teksten gebruiken, neem dan contact op via 06-22243929.

Categorie archief: Verzuimtips

vraagteken

Re-integratie: vraag van een werknemer

Geregeld benadert een werknemer mij via het contactformulier met een vraag over zijn/haar re-integratie. Vaak zijn dit werknemers die een eenzijdig verhaal schetsen -want alleen gezien vanuit zijn/haar perspectief- waarbij ik me weleens afvraag of de werkgever ‘weet waar hij mee bezig is’.

Doet hij dit om een loonsanctie te voorkomen of vindt ‘ie dat het nu wel lang genoeg geduurd heeft?

Zonder alle omstandigheden te kennen is het natuurlijk lastig oordelen. Graag neem ik u een keer mee in een dergelijke vraagstelling. Wellicht brengt mijn antwoord u op ideeën, of deelt u mijn mening dat deze werkgever wel erg kort door de bocht lijkt te gaan. Laat weten wat u ervan vindt of hoe u de re-integratie zelf aan zou pakken in het reactieveld onderaan!

Vraag: hoe zit het precies met mijn re-integratie?

Ik ben nu ongeveer 1,5 ziek thuis en aan het re-integreren met twee dagen 2 uur per dag. Daar buiten werk ik ook 2 uur per dag thuis. Nu wil mijn chef afgelopen woensdag dat ik per die week 4×4 uur per dag ga werken. (ik ga nu twee weken met vakantie) daarna 1 week van 4×6 uur en daarna een week van 4×8 uur. Kan dit zo zonder tussenkomst van bedrijfsarts? per 1 oktober zeggen zij dat ik wanneer ik dit niet volhoud, mijn functie moet verlaten en een andere functie zal krijgen. Ik wil graag weten of dit mogelijk is en of ik hier iets kan en moet doen? Ik hoor graag.

vriendelijke groet
X.

Mijn antwoord

Dag X.,

Re-integratie is iets tussen werkgever en werknemer, waarbij de bedrijfsarts een adviserende rol heeft aan beiden inzake de belastbaarheid, dus wat je aankan en met welke beperkingen rekening gehouden moet worden.

De door je werkgever voorgestelde urenopbouw zal ergens op gebaseerd moeten zijn en kan in principe niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ik begrijp uit jouw verhaal dat dat wel zo voelt.

Daarom raad ik je aan hierover in gesprek te gaan met je werkgever, en ook duidelijk te zijn in wat je zelf denkt aan te kunnen. En ook bv. dat je bang bent dat als je te hard van stapel loopt, dat dit je herstel kan schaden. Daar is je werkgever uiteindelijk ook niet mee geholpen.

Als jullie een verschil van inzicht houden omtrent de werkzaamheden, kun je altijd een gesprek met de bedrijfsarts aanvragen zodat deze jullie beiden kan adviseren over de (on)mogelijkheden van de voorgestelde werkhervatting.

Mocht het verschil van inzicht dan nog steeds blijven bestaan, kun je bij UWV een zogenaamd ‘Deskundigenoordeel’ aanvragen, waarbij je UWV vraagt een oordeel te geven over de aangeboden werkzaamheden; zijn die passend voor jou? Hierbij de link naar de site van UWV waar je meer informatie hierover kunt terugvinden:
http://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte/detail/deskundigenoordeel

In principe kan je werkgever, zolang niet medisch en arbeidsdeskundig onderbouwd is dat je je functie niet, maar ook in de toekomst niet meer uit zal kunnen voeren, je niet zomaar uit je functie zetten tijdens ziekte.

Wel kan (en moet zelfs) de werkgever passend werk aanbieden zodat je kunt herstellen en verder re-integreren naar je eigen functie. Soms betekent dat dus tijdelijk (!) een andere functie totdat je weer geschikt bent voor je eigen functie.

Echter hierover dien je met je werkgever goede afspraken te maken; wat moet er gebeuren voordat je je eigen functie weer in volle omvang en zonder beperkingen uit kunt voeren? En is het realistisch dat dat ooit zal gebeuren?

Dit is een lastig onderwerp waarover ik niet goed kan adviseren zonder alle omstandigheden goed te kennen. Met deze mail geef ik je dan ook niet meer dan een handvat waarmee je hopelijk weer een stukje verder komt.

Ik wens je een fijne (zorgeloze) vakantie, veel sterkte met alles en bovenal een goed herstel!

Hartelijke groet,
Margreet Kühne Rccm
06-22243929

UWV

Betaalt u uw verkoper € 1.695 per uur?

Nee natúúrlijk niet hoor ik u denken! Zestien-honderd-vijf-en-negentig euro? Per uur? Wie is zo gek? En wie heeft zo veel geld over? Is die medewerker een topverkoper dan? Een miljoenendeal binnengeharkt met één telefoontje?

Niets van dat al! Voordat u míj voor gek verklaart, verwijs ik u graag naar onze overheid. In oktober 2012 hebben ze de Modernisering van de Ziektewet goedgekeurd waarbij het onmogelijke mogelijk is geworden.

Hoe zit dat dan?

David is vol goede moed gestart met zijn verkoopopleiding. Met op het eerste oog wat gezonde spanning is hij begonnen aan zijn outbound calls. Maar al snel groeien de opgelegde targetrealisatie, de tempodruk en op de koop toe de verbale agressie van de potentiële klanten hem boven de pet. Een ziekmelding is het gevolg.

Dat kost toch geen € 1.695 per uur?

Als je even niet oplet zeker wel. Zelfs als de werkgever het contract binnen de proeftijd niet verlengt. David blijkt een ernstige psychiatrische aandoening te hebben en blijft twee jaar ziek. Bij de WIA-beoordeling kent UWV hem een WGA-uitkering toe op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid.

Het gevolg

Naast de twee jaar loondoorbetaling is de werkgever ook nog eens 10 jaar lang verantwoordelijk voor de WGA-uitkering. Bij een bescheiden salaris van € 33.000 per jaar is de totale schadepost € 201.667 of meer.

Even terug naar de inspanningen van David; hij heeft 119 uur arbeid verricht. Waarvan wellicht maar een paar uurtjes effectief. Teruggerekend: € 1.694,68 per aanwezig uur.

3 tips om controle te houden over de verzuimkosten

Op deze manier is personeel welhaast onbetaalbaar. Om te voorkomen dat u misschien wel onterecht te veel betaalt, zijn er een aantal zaken die u moet controleren:

Is er een eerdere arbeidsongeschiktheidsdag?
Heeft u voor David recht op de no-riskpolis?
Is de WIA-beoordeling juist uitgevoerd?

En tot slot een bonustip:
Houd uw vinger aan de pols voor wat betreft herstel. Een volledige WGA-uitkering is per definitie een tijdelijke situatie. Immers óf de werknemer herstelt (deels) en krijgt een lager uitkeringspercentage óf de arbeidsongeschiktheid wordt duurzaam en de WGA wordt omgezet in IVA. Een IVA-uitkering komt niet voor rekening van de werkgever.

Meer tips en tricks

Er zijn meer mogelijkheden om de kosten van verzuim te verlagen of zelfs af te wenden. Heeft u een zieke tijdelijke werknemer en wilt u weten wat de risico’s zijn? Neem dan contact met mij op via 06-22243929.

UWV

Top 10 meest gelezen in 2014

Mijn nieuwjaarswensen voor u:

Iets goeds, iets lekkers
Iets geks, iets gekkers
Iets aardigs, iets liefs
Maar hoe dan ook iets positiefs.
Veel geluk en een goede gezondheid in 2015!

(vrij vertaald naar Toon Hermans)

Een nieuw jaar is het afsluiten van het oude. Wat zijn de meest gelezen berichten van Wijzer in Verzuim?

De top 10 van 2014:

  1. Wanneer ontvangt uw werknemer AOW? (maar liefst 8.573 gebruikt!)
  2. Hoe realistisch is een vervroegde IVA?
  3. Wet verbetering poortwachter
  4. Modernisering Ziektewet
  5. Waarom een ZZP’er extra aantrekkelijk is
  6. Update Premienota Werkhervattingskas: 7 controles die u niet mag missen
  7. Boontje komt om zijn loontje?
  8. UWV meet met twee maten
  9. Strategisch werken aan verzuimreductie
  10. Wel of niet loon doorbetalen bij ziekte?

Als ZZP’er is nummer 5 mijn persoonlijke favoriet 😉

Wat vond ú het meest interessante artikel van Wijzer in Verzuim in 2014?
Welke Verzuimtip(s) past u toe in uw dagelijkse praktijk?

Laat hieronder een berichtje achter om uw mening te geven.
En als u een onderwerp heeft dat u in 2015 graag nader belicht ziet, hoor ik dat ook graag!